Холбоо барих

SteelXpress чиглүүлэх систем ашиглан явна.

Бидний байрлалыг цаг тухайд нь газрын зурагт үзүүлж байх болно.

Бид Facebook дээр хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон богино хэмжээний бичлэгүүдийг оруулж байх болно

Bart Somers: Bart@steelxpress.nl

Bert Geeraets: Bert@steelxpress.nl